REGISTRATION

AWARDS : DUO CP, DUO JCAC, DUO CAC, DUO VCAC, DUO CACT,
Title:  BOB, BOS, JBOB, JBOS,  JCACIB, CACIB, VCACIB, VBOB, VBOS, 

INFORMATION/INFORMACE :
Deferred payment is possible after agreement with the economic department. It is not possible for foreign exhibitors. Discounted payments must be paid in accordance with the issued invoices, but they must be credited to the account by the closing date at the latest, otherwise the registration will be automatically canceled and the invoice will be cancelled. Registration at the exhibition is not possible.

Uhrada s odkladem je možná po dohodě s ekonomickým oddělením. Pro zahraniční vystavovatele není možná. Zvýhodněné platby musí být uhrazeny ve smyslu vystavených faktur avšak nejpozději do uzávěrky musí být připsány na účet v opačném případě bude přiháška a faktura automaticky zrušena. Přihláška na výstavě není možná.