Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic v registrační kanceláři pořadatele výstavy. Protest musí být podán písemně, současně se složením zástavy 2.500 Kč, a to pouze v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, zástava propadá ve prospěch pořadatele výstavy.