GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
je Kynologická Unie České Republiky z.s. (KUCR z.s.) oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté na základě písemného souhlasu.
Tyto informace jsou zpracovávány pro nezbytně nutné výkony za účelem činnosti spolku, jako je evidence členů, vedení plemenné knihy, vystavování průkazů původu, pořádání kynologických akcí, účast na výstavách, zpracování plateb na bankovní účet.
K výše uvedeným účelům se zpracovávají zejména tyto osobní údaje:
- Identifikace člena: jméno a příjmení, datum narození
- Kontaktní údaje: adresa, telefon, e-mail
- podobizny, fotografie, obrazové a zvukové záznamy (videa) vznikající zejména při akcích pořádaných KUCR z.s.

Tyto osobní údaje mohou být poskytnuty WORLD CYNOLOGIC HUNTING SPORTS ALLIANCE (WCHSA) jakožto zastřešující organizaci a dále orgánům státní správy a samosprávy.
V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, se nelze stát členem KUCR z.s.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.