Veterinární podmínky vstupu psa na výstavu

Každý pes musí být vybaven pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f veterinárního zákona.

Upozorňujeme, že 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., dle které platí povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách – označení mikročipem, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Majitelé psů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 576/2013 z 12. 6. 2013.

Na výstavu nemají přístup psi s kupírovanýma ušima dle § 4 odst.1, písm. g) zákona č.246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání.

Na akci a všechna účastněná zvířata se vztahují platné veterinární podmínky ČR a EU.

Doporučujeme z preventivních důvodů, nechat psa očkovat proti psincovému kašli.  Dále doporučujeme před výstavou zkontrolovat funkčnost čipu a platnost vakcinace. Pas nebo očkovací průkaz je nutné na registraci v místě konání výstavy předložit ke kontrole.