Všeobecná ustanovení

     Kynologická unie ČR z.s. (KUČR) pořádá výstavy ve smyslu výstavního řádu nadnárodní organizace a propozic vydaných organizátorem. Výstavy se mohou účastnit jedinci zapsaní ve všech plemenných knihách uznaných KUČR. (IKC, WCHSA, FCI, UCI, IHV, IHR, IBC, BKV, PRV atd.). Ke každé přihlášce musí být přiložena čitelná kopie originálu průkazu původu psa. Každý přihlašovaný pes musí mít průkaz původu (pedigree). Není možné se registrovat pouze s kartou psa. U štěňat, která ještě nemají vydaný průkaz původu psa, je majitel povinen předložit potvrzenou žádost od plemenné knihy organizace, která vykonává zápis o zpracování žádosti a případně i prozatímní kartu štěněte.

Organizátor má právo nepřijmout přihlášku psa bez uvedení důvodu. Přihlásit psa na výstavu v den konání výstavy není možné. Přeřadit psa z třídy do třídy v den výstavy není možné.

     Rozhodčí/ Posuzovatel je povinen vyloučit z kruhu agresivní psy.  V případě, že počet přihlášených psů v kruhu přesahuje 80 jedinců, posudek nemusí obsahovat slovní popis psa.  Důvod, proč bylo zapsáno hodnocení NEMOŽNÉ POSOUDIT musí být uvedený v posudku.

     Na výstave není dovoleno stavit psa proti psovi (tzv. hecování). Používání sprejů, pudrů a jiných kosmetických přípravků na úpravu srsti je zakázáno. Hlasité povzbuzování (double handling) psů zpoza kruhu je zakázáno. Vyvazování psů na upravovacích stolech (tzv. šibenicích) mimo času, kdy jsou psi upravováni, je přísně zakázáno. 

      Během výstavy bude probíhat namátková kontrola označení psů tetovacím číslem nebo čipem za účelem identifikace.  Prodej štěňat na výstavišti je přísně zakázán!

              Žádáme všechny účastníky o formální oblečení, které je vzhledem k akci vhodné!

     Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi. Majitel zodpovídá sám za všechny škody způsobené jeho psem.  Volné pobíhání psů po výstavišti je zakázáno. Vystavovatel je zodpovědný za ochranu a pohodu psa na výstavě.

      Je zakázáno vystavovat psy situacím, při kterých dochází k nepohodě a zdravotním komplikacím, jako např. ponechání psa v autě při extrémních teplotách v létě či v zimě anebo kruté zacházení se psem. Porušení tohoto zákazu povede k vyloučení ze současné i následujících výstav psů. 

      Z výstavy budou vyloučené feny, které hárají, jsou po porodu v době kratší než 90 dní, feny ve vysokém stupni březosti, a psi po veterinárních zákrocích, které jsou viditelné.

     Vystavovatel přihlášením psa na výstavu, jako dotčená osoba ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů, dává svůj souhlas pořádající organizaci ke zpracování jeho osobních údajů (jméno, příjmení) a souhlasí s jejich zveřejněním (jméno, příjmení) a fotodokumentací z průběhu a výsledků výstavy na webové stránce pořadatele.  Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Vystavovatel či návštěvník svou přítomností souhlasí s tím, že může být pořízena jeho fotografie či nahrávka.

     Pořadatel má právo neumožnit účast na výstavě vystavovateli (ať už při posouzení ve výstavním kruhu nebo v závěrečných soutěžích), který není řádně označený správným a viditelným katalogovým číslem jedince, kterého vystavuje!