Vysvětlivky k výstavním titulům

CP – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION štěňat, může být zadáno velmi nadějnému 1- psovi i feně ve třídě štěňat.

JCAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých.

CAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně – ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

Res.CAC – rezervní čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

VCAC - čekatelství na titul VETERÁN NÁRODNÍ ŠAMPION, může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě Veteránů.

JCACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z třídy Mladých.

CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CACIB – rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.
VCACIB - čekatelství VETERÁN MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU krásy, může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 ze třídy Veteránů.

BOB – Best of Breed – Vítěz plemene – do soutěže nastupují nejlepší dospělí jedinci pes (CAC, CACIB) a fena (CAC, CACIB) z třídy otevřené, mezitřídy a šampionů.

BOS – Best of Opposite Sex – Nejlepší z opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB.

JBOB– Junior Best of Breed – Nejlepší mladý plemene – Titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím JCAC

JBOS – Junior Best of Opposite Sex – Nejlepší z mladých opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) nebo fena (JCAC), pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul JBOB.

VBOB – Veteran Best of Breed – Nejlepší veterán plemene –Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1

BIG – Best in Groupe – Nejlepší ze skupiny – Titul může získat nejlepší pes nebo fena ze skupiny z konkurence všech plemen v dané skupině s titulem BOB dle Rozdělení skupin plemen.

 BIS – Vítěz výstavy – Do soutěže nastupují nejlepší psi nebo feny celé výstavy z konkurence všech jedinců se zadaným titulem CP, JBOB a VBOB a BOG - 1.místo ze všetch sedmich skupin dle IKC rozdelení tříd plemen.