Registrační informace, platby a způsob úhrady

Registrace

Po vytvoření registrace psa v systému DOGEXPO vás do 48 hodin bude kontaktovat pracovník registračního oddlení. Následně vám bude vystavena faktura s úhradou. Po dohodě s registračním oddělením lze provést úhradu ve smyslu dohody.

Do zprávy pro příjemce napište jméno majitele psa, kterého přihlašoval na výstavu a je v přihlášce uvedený.

Do 7 pracovních dní vám bude odesláno potvrzení o evidenci psa s žádostí o zaslání kopie průkazu původu ve smyslu pokynů uvedených ve VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍCH.

Propozice

Každému účastníkovi budou 3 dny před výstavou doručeny prostřednictvím emailu následující informace:

1)   Startovní číslo soutěžícího psa

2)   Čas vstupu do výstavního kruhu

3)   Startovní číslo do extra soutěží

V případě, že jste takové informace nedostal(a) a jste účastníkem výstavy, máte řádně odeslanou přihlášku a uhrazený výstavní poplatek, kontaktujte nás obratem na email: registrace@dogexpo.cz.

Platby

Storno nebo změna přihlášky je možná pouze za poplatek a do termínu uzávěrky. Po uzávěrce již storno ani změna není možná.  

Pokud se výstava neuskuteční z důvodů, které nejsou na straně pořadatele, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů spojených s přípravou výstavy.

Výstavní poplatky za nepřijaté přihlášky budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny, do 30 dní od konání výstavy. Není potřeba posílat žádost.

V případě vrácení poplatků z jakéhokoliv důvodu, budou z částky odečteny náklady spojené s vrácením poplatku ve výši 250,- Kč. 

UZÁVĚRKA VÝSTAVY: 
10 dní před termínem výstavy 

  • Neuhrazené přihlášky budou bez upozornění stornovány do jednoho týdne od podání.
  • Změna majitelství u jednoho nebo více hlášených psů bude brána jako nová registrace za plnou cenu.
  • Při platbě za více psů (se stejným majitelem, v rámci jedné registrace) uhraďte výstavní poplatky dohromady.
  • Poplatek za změnu/storno psa se odvíjí od data zaslání online formuláře.
  • Platba na místě v den výstavy není možná.