Podmínky získání šampionátů

Pravidla ve zkratce

TŘÍDA JUNIOR

a)   Titul Český Šampion krásy mladých se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x JCAC ve třídě Junior, na výstavách organizovaných pod záštitou Kynologické unie ČR. (Národní, Krajská, Klubová, Speciální výstava 

 b)   Titul Zahraničního Šampiona krásy mladých se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x JCAC ve třídě JUNIOR, na výstavách pod záštitou nadnárodní organizace WCHSA, které organizuje Kynologická unie ČR. (World cup, Mezinárodní výstava, Eurocup)


TŘÍDA BABY A PUPPY

a)   Titul Český Šampion štěňat/ dorostu se uděluje:

1.   Pokud pes nebo fena získali 2x CP ve třídě Baby nebo Puppy, na výstavách organizovaných pod záštitou KUČR z.s. (Národní, Krajská, Klubová, Speciální výstava) 

b)   Zahraniční Titul Šampion štěňat/ dorostu se uděluje:

1.   Pokud pes nebo fena získali 2x CP ve třídě Baby nebo Puppy, na výstavách pod záštitou nadnárodní organizace WCHSA, kterou organizuje Kynologická unie ČR. (World cup, Mezinárodní výstava, Eurocup)

TŘÍDA VETERÁNŮ

a)   Titul Český Šampion veteránů se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x VCAC ve třídě VETERÁNŮ, na výstavách organizovaných pod záštitou Kynologické unie ČR. (Národní, Krajská, Klubová, Speciální výstava)

 b)   Titul Zahraničního Šampiona veteránů se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x VCAC ve třídě VETERÁNŮ, na výstavách pod záštitou nadnárodní organizace WCHSA, která organizuje Kynologická unie ČR. (World cup, Mezinárodní výstava, Eurocup,)

SUPER GRAND ŠAMPION KRÁSY

1.   Po potvrzení titulu Český grand šampion musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodní, národní, klubové nebo speciální výstavě organizované pod záštitou KUČR z.s., musí, být titulovaný Grand Šampiónem

2.   Čekatelství CAC musí být udělené ve třídě šampionů od minimálně čtyřech různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

3.   Akceptovatelné mohou být jen čekatelství CAC, které nebyli použité na jiné šampionáty.


MEZITŘÍDA &
TŘÍDA OPEN A ŠAMPIONŮ

a)   Titul Český Šampion krásy se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x CAC ve třídě: MEZITŘÍDA, OPEN, ŠAMPION, na výstavách organizovaných pod záštitou Kynologické unie ČR. (Národní, Krajská, Klubová, Speciální výstava) 

b)   Titul Zahraničního Šampiona krásy se uděluje:

 Pokud pes nebo fena získali 2x CAC ve třídě: MEZITŘÍDA, OPEN, ŠAMPION,  na výstavách pod záštitou nadnárodní organizace WCHSA, které organizuje Kynologická unie ČR. (World cup, Mezinárodní výstava, Eurocup)


GRAND ŠAMPION KRÁSY

1.   Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy a 3 šampionátů získaných z jiných zemí na výstavách KUČR.

2.   Po potvrzení titulu Český šampion krásy a 3 šampionátů z jiných zemí, musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů titul CAC na šampiónových výstavách organizovaných pod záštitou KUČR z.s.

3.   Čekatelství CAC byli udělené alespoň dvěma různými rozhodčími.

4.   Minimálně jedno čekatelství CAC ze tří potřebných bylo získané na mezinárodní výstavě, další na mezinárodní, národní nebo speciální výstavě organziované pod záštitou KUČR z.s.

5.   Akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyli použité na jiné šampionáty.