KK ZETOR BRNO

MÍSTO KONÁNÍ:  

Areál Kynologického klubu Zetor Brno -   www.kynologickyklubzetor.cz

MAPA: https://www.google.com/maps/place/Kynologick%C3%BD+Klub+Zetor/@49.2156647,16.6732521,17z/data=!4m6!3m5!1s0x471292cd80ff0e4b:0x2fe0abc99f970acc!8m2!3d49.2157015!4d16.6760112!16s%2Fg%2F11bc7rsyrn?authuser=0&entry=ttu

PARKOVÁNÍ: Parkovat je možné podél pravé strany silnice, placené parkování je možné v areálu brána vstup 4, poplatek je ve výši 50,-Kč. Vstup na parkoviště brána číslo 1 a číslo 2 je pro organizátory výlučně! 

HALA: Výstava bude probíhat v hale Kynologického klubu Zetor Brno.

Hala není vybavená žádnými stoly a židlemi, proto je potřeba, abyste si vybavení přinesli s sebou.

REGISTRACE: Registrace bude umístněná uvnitř haly a bude viditelně označená. Zde se budou vydávat všechny ceny a zapisovat tituly do PP.  

Informace vlastníka areálu:

V prostorách haly je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Každý je povinen udržovat v prostorách haly pořádek a chovat se tak, aby svým chováním a jednáním nezpůsobil škody na budově a jejím vybavení.

Do areálu a haly je nutné vstupovat s vyvenčenými psy. Nepředvídatelné exkrementy je psovod povinen sebrat do sáčku a vhodit do odpadkové nádoby.

Při vstupu na cvičební plochu je vhodné používat sportovní obuv. Je zakázáno používat obuv, která by poškodila nebo znečistila povrch cvičební plochy.

Zákaz vstupu háravých fen. Majitel psa je za tohoto po vstupu do haly plně odpovědný.

Volné pobíhání psů při je ZAKÁZÁNO. 

Prostory mimo cvičební plochu jsou rozděleny do čtyř zón:

  • ZELENÁ ZÓNA - prostor pro zajištění občerstvení pro akce – NEVSTUPOVAT
  • MODRÁ ZÓNA - prostor pro diváky a účastníky akce, prostor pro odkládání osobních věcí, psů a přezouvání
  • ČERVENÁ ZÓNA - prostor pro logistické zabezpečení haly (prostor pro uložení překážek po výcviku - úklid)
  • ŠEDÁ ZÓNA - prostor pro rozhodčí, časomíru a organizátora akce

Kenely, klece a kočárky ponechávat pouze na modré zóně!!! (na zelenou trávu pouze kenely bez koleček).

Venčit psy je možné po úvoze nad jezírkem, podél plotu, mimo areál podél silnice k lomu.

Zákaz vstupu na spodní plochu areálu IPO.

WC – k dispozici 2 x TOI TOI na parkovišti u haly a další WC u srubové klubovny a Bílého domu.

 

Prostory mimo cvičební plochu jsou rozděleny do čtyř zón:

  • ZELENÁ ZÓNA - prostor pro zajištění občerstvení pro akce – NEVSTUPOVAT
  • MODRÁ ZÓNA - prostor pro diváky a účastníky akce, prostor pro odkládání osobních věcí, psů a přezouvání
  • ČERVENÁ ZÓNA - prostor pro logistické zabezpečení haly (prostor pro uložení překážek po výcviku - úklid)
  • ŠEDÁ ZÓNA - prostor pro rozhodčí, časomíru a organizátora akce

 Občerstvení:

V hale a na prostranství není pitná voda (pouze Rosana automat).

Stravování po dobu výstavy je možné na místě ve stánku s občerstvením. Taktéž nápoje, káva, čaj atd.

Ubytování:

Ubytování je dostupné v Brně nebo v okolních městečcích či obcích.

https://www.google.com/maps/search/Hotely/@49.2093523,16.6370971,13z/data=!3m1!4b1!4m7!2m6!3m5!2sJedovnick%C3%A1+4394%2F7a!3s0x471294a843ab4c1d:0x51452a542d872281!4m2!1d16.675827!2d49.2156612?authuser=0&entry=ttu