Ceník 


Vstupné a parkovné bude vybíráno na místě hned při vstupu do areálu výstaviště.

Entrance and parking fees will be collected on the spot as soon as you enter the exhibition grounds.

INFORMATION/INFORMACE :

Deferred payment is possible after agreement with the economic department for Czech exhibitors. For foreign exhibitors, since payment is not possible. Discounted payments must be paid in accordance with the issued invoices, but they must be credited to the KUČR account by the deadline, otherwise the REGISTRATION and INVOICE will be automatically cancelled. Registration at the exhibition is not possible.

Uhrada s odkladem je možná po dohodě s ekonomickým oddělením pro české vystavovatele. Pro zahraniční vystavovatele odkad úhrady není možný. Zvýhodněné platby musí být uhrazeny ve smyslu vystavených faktur avšak nejpozději do uzávěrky musí být připsány na účet KUČR v opačném případě bude REGISTRACE a FAKTURA automaticky zrušena . Přihláška na výstavě není možná.

SLEVY

MNOŽSTEVNÍ SLEVA
( na psa 3-6- 9 psů 1 majitel)
100,- Kč
ČLENSKÁ SLEVA
NA VÝSTAVU
100,- Kč
PUPPY BONUS
( uplatněn na štěně s PP KUČR)
200,- Kč

STORNO, ZMĚNY PŘIHLÁŠKY


STORNO PŘIHLÁŠKY PŘED UZÁVĚRKOU800,- kč
ÚPRAVA PŘIHLÁŠKY ( změna třídy)300,- Kč
STORNO EXTRA SOUTĚŽE100,-Kč