Šampionáty

     V každém roce vyhlašuje Kynologická unie ČR z.s. možnosti získání národních a mezinárodních šampionátů na území České republiky. Podle výstavních pravidel WCHSA si zástupce dané země, ve které působí, může zvolit druhy šampionátů, které by chtěl ve své zemi udělit.

     Pokud si organizátor výstav zvolí šampionáty mimo členské zástupce WCHSA, tedy ze země, která s národní organizací WCHSA nespolupracuje, vystaví WCHSA souhlas s udělením šampionátu bez zastoupení posuzovatelů této země. Zároveň vyjmenuje zástupce, kteří mají právo daný šampionát udělit.

   Většinou jsou zástupci jmenovaní ze seznamu mezinárodních posuzovatelů dané organizace.

Pokud si organizátor výstav zvolí zemi, která spolupracuje s WCHSA, pozve si zástupce daného státu na posuzování výběrem z databáze posuzovatelů v systému WCHSA. 

Na rok 2024 jsme vybrali následující posuzovatele.

 V roce 2024 jsou vyhlášené následovné šampionáty:

ŠAMPIONÁT ČESKÉ REPUBLIKY
ŠAMPIONÁT POLSKA
ŠAMPIONÁT ARMÉNIE
ŠAMPIONÁT BULHARSKA
ŠAMPIONÁT UKRAJINY

KUČR GOLD CHAMPION 2024

V roce 2024 se Kynologická unie ČR z.s. rozhodla udělit titul

KUČR GOLD CHAMPION 2024

Tento titul můžete získat tak, že získáte všechny vyhlášené tituly, které najdete v sekci šampionáty 2024. Titul není nárokovatelný. Udělí ho Kynologická unie ČR po ukončení výstavní sezóny a je platným titulem za rok 2024.

GALA SHOW V listopadu 2024 bude oficiálně ......

GALA SHOW

V listopadu 2024 bude oficiálně vyhlášen majitel psa, který splnil podmínky k udělení titulu KUČR GOLD CHAMPION 2024. Ten, kdo jmenovaný titul obdrží, bude pozván na slavnostní GALA VEČER, který bude završením výstavní sezóny 2024. Na tomto gala večeru bude KUČR GOLD CHAMPION 2024 slavnostně udělen těm, kteří získali všechny tituly v tomto roce tak, jak jsou popsány v sekci Šampionáty roku 2024. Tento výjimečný šampionát je možné získat bezplatně, spolu s oficiálním pozváním na Gala večer.